بستن

ظرف اردور خوری لب طلایی کوچک

85,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
بستن

ظرف پذیرایی دو طبقه لب طلایی پئونی

195,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
بستن

ظرف پذیرایی سه طبقه لب طلایی پئونی

290,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
بستن

ظرف اردور خوری لب طلایی بزرگ

115,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
بستن

پیش دستی طرح گل لب طلایی

72,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
بستن

شیرینی خوری لب طلایی پئونی

115,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
بستن

بشقاب غذا خوری لب طلایی پئونی

88,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
-10%
بستن

سرویس دو نفره ۷ پارچه لب طلایی پئونی

715,000 تومان 643,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست  
-15%
بستن

سرویس غذاخوری ۹ پارچه لب طلایی پئونی

1,048,000 تومان 890,000 تومان
نقاشی شده با دست به همراه لعاب کریستال قابل شستشو با دست